Formació Continua

Formació


FORMACIÓ CONTÍNUA: CAPITAL HUMÀ PER LA COMPETITIVITAT

Els nostres plans formatius tenen per objectiu el desenvolupament dels treballadors al llarg de tota la seva vida laboral per millorar-ne la capacitació professional i el creixement personal en un món laboral en constant canvi. Avui el capital humà s’erigeix com un factor clau en la competitivitat de les empreses i la formació esdevé un objectiu estratègic que afavoreix la productivitat i competitivitat de les empreses i potencia la professionalitat, la motivació i el creixement personal dels treballadors.

Objectius de la formació continuada

  • Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors, per millorar la seva capacitació professional i el seu creixement personal.
  • Proporcionar als treballadors els coneixements i les pràctiques adequades a les necessitats de les empreses.
  • Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
  • Fomentar el treball en equip, la motivació i la implicació dels treballadors amb l’empresa, i facilitar l’obtenció dels objectius de l’empresa.
  • Avaluar el treball realitzat per detectar noves necessitats i per corregir errors.
  • Crear sinèrgies entre les necessitats de l’empresa i els objectius dels treballadors.

Actualment existeixen dos models de formació contínua per persones treballadores en actiu:

FORMACIÓ D’OFERTA: PLANS INTERSECTORIALS I SECTORIALS

Plans de formació intersectorials: S’adrecen a la formació de treballadors en competències transversals i horitzontals a dos o més sectors de l’activitat econòmica. Es tracta de formació aplicable a qualsevol sector productiu.

Plans de formació sectorials: S’adrecen als treballadors dels diferents sectors productius, per millorar-ne la capacitació i la qualificació professional, i donen resposta a necessitats específiques de sectors que tenen un pes important a Catalunya i/o a situacions de crisi d’un sector determinat. Es tracta de formació especialitzada en sectors concrets.

FORMACIÓ DE DEMANDA: FORMACIÓ BONIFICADA

La formació de demanda respon a les necessitats específiques de formació de les empreses amb l’objectiu d’incrementar la seva competitivitat mitjançant l’organització de formació dels seus treballadors, i està integrada per les accions formatives a les empreses i els permisos individuals de formació.

Aquestes iniciatives es financen mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonificacions a les quotes de Seguretat Social que ingressen les empreses. Motivacció Formació gestiona de manera eficaç i sense cap cost afegit la tramitació de la bonificació de les accions formatives a la Fundació Tripartita.

Oferim diversos tipus de formació contínua bonificada:

Formació presencial: A mida de les necessitats de les empreses

La nostra oferta formativa de cursos presencials està pensada per donar resposta a les necessitats formatives i als reptes de les empreses. Organitzem formació personalitzada i a mida, amb flexibilitat horària i durada adaptada a les necessitats reals de les empreses.

Els programes es poden desenvolupar tant a la nostres aules com en les pròpies instal·lacions de l’empresa participant i estan dissenyats i impartits per formadors especialitzats i amb una sòlida experiència en el sector corresponent.

Formació on line: Flexibilitat i qualitat per arribar on vulguis

Som delegació territorial de PENTA LEARNING – escola líder de formació on line per treballadors – és especialista a dissenyar solucions formatives per al desenvolupament i el creixement de persones i organitzacions.

Els cursos són interactius, grupals, actuals i estan tutoritzats per un equip de docents titulats i amb experiència. Més de 150 cursos i més de 100.000 alumnes matriculats avalen la seva qualitat i trajectòria docent.