Formació Ocupacional

FormacióMotivacció Formació és un centre col·laborador del Servei d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) i estem homologats per impartir cursos de formació ocupacional per a persones en situació d’atur.

La formació ocupacional és gratuïta i de durada variable en funció del pla formatiu i estan pensats per aquelles persones aturades que desitgin completar la seva formació mitjançant cursos especialitzats orientats al món laboral.

L’objectiu és facilitar als treballadors aturats els coneixements específics i pràctics relacionats amb el desenvolupament d’una determinada professió, i afavorir així la inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals relacionades.

Els plans formatius per l’ocupació estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeu i depenen directament del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Poden participar de la formació ocupacional les persones aturades i inscrites a les OTG com a demandant d’ocupació. Si la persona està ocupada haurà de justificar la seva relació laboral amb l’empresa en la que presta els seus serveis.

La titulació que s’obté es un Certificat de Professionalitat, titulació que justifica la formació impartida i que capacita a la persona que la rep en un determinat lloc de treball.