Política de Qualitat

Motivacció

La qualitat, per nosaltresA “Motivacció” creiem que la qualitat en la prestació dels nostres serveis l’aconseguirem, sobretot, mitjançant els següents eixos d’actuació:

• Una acurada selecció de l’equip docent.

• Una bona comunicació amb els alumnes, els docents i l’Administració.

• Un relació òptima amb els proveïdors.

• Una gestió per processos.

En tot el procés de prestació del servei, doncs, garantim aquestes condicions, perquè això ens permetrà aconseguir alts nivells de satisfacció del nostre client i un gran valor afegit.

A més, la nostra tasca té una evident orientació a la millora contínua. El nostre sistema de qualitat ens permet identificar els processos de treball més significatius i detectar errors i oportunitats de millora.

Treballem, a més, amb un ple compliment de les normatives legals vigents, vetllant pel seu compliment.