Presentació

Motivacció


Motivacció Formació és un centre de formació per treballadors i aturats i Agència de Col·locació que té com a propòsit proporcionar formació de qualitat, útil, flexible i innovadora al teixit econòmic del nostre entorn.

El nostre objectiu és afavorir la formació al llarg de la vida de les persones treballadores, per millorar-ne el desenvolupament professional i el creixement personal, per proporcionar als treballadors els coneixements i les pràctiques adequades a les necessitats de les empreses, contribuint així a la millora de la productivitat i competitivitat.

Igualment, volem donar resposta a les persones que actualment es troben en situació d’atur a través de la qualificació professional i l’adopció d’una actitud positiva i pro-activa per afavorir-ne la inserció laboral efectiva. En els projectes formatius ocupacionals oferim als alumnes la possibilitat de fer practiques a empreses i la incorporació al mercat laboral.

Tots els nostres formadors són professionals amb experiència contrastada i una trajectòria professional relacionada amb la matèria que imparteixen.

Tramitem la bonificació de la formació per treballadors a la Seguretat Social i sol·licitem les ajudes públiques existents per desenvolupar la formació per l’ocupació i contínua, amb la finalitat que la formació tingui un cost zero per a empreses, treballadors i aturats.

Som entitat acreditada com a Agencia de Col·locació i Empresa de Recol·locació, una eina imprescindible per respondre a les necessitats de les empreses i els alumnes que formen part de projectes formatius al nostre centre.

Proveïm el servei docent i l’assessorament, des de la homologació o la sol·licitud de les ajudes fins la justificació tècnica i econòmica en diversos projectes:

 • Joves per l’Ocupació.
 • Formació Ocupacional (FOAP).
 • Formació per a treballadors subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.
 • Treball als barris o altres formacions de projectes de Garantia Juvenil.
 • Programa de Formació i Inserció.
 • Altres projectes subvencionats pel SOC.

A Motivacció Formació estem homologats en les famílies professionals següents:

 • Comerç
 • Transport
 • Idiomes
 • Administració
 • Informàtica
 • Hosteleria i Turisme
 • Tècniques de recerca de feina
 • Emprenedoria


El nostres valors


Interès per a les persones: Contribuïm al creixement i desenvolupament personal i professional de les persones i a l’augment de la productivitat i la competitivitat de les empreses.

Compromís amb la societat: Orientem els nostres esforços per satisfer les necessitats dels nostres clients i usuaris amb professionalitat, amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la nostra comunitat.

Qualitat en els nostres serveis: Ens marquem l’excel·lència com el nostre horitzó estratègic. Apostem per la innovació per poder prestar una formació de qualitat, pràctica i interactiva.