Servei d'Orientació i Acompanyament

Candidats

Servei d’orientació i acompanyament a la inserció

Motivacció disposa d’un servei d’orientació i acompanyament a la inserció per atots els alumnes dels cursos de Formació Ocupacional (FOAP). Amb un percentatge d’inserció laboral superior al 40%. Així mateix, disposem d’una borsa de treball amb ofertes de feina contínues de tots els sectors professionals. El servei d’Orientació té contacte amb moltes empreses del territori, tant per a la realització de pràctiques professionals no laborals com per a la contractació directa a les empreses. Motivacció realitza formació de “Tècniques i Habilitats per a la Recerca de Feina”. Dintre del Pla d’Ocupació subvencionat pel SOC.

A més a més, Motivacció disposa de professionals amb més de 20 anys d’experiència professional com a tècnics d’orientació i inserció laboral. Professionals que han participat en projectes com els “Servicios Integrados para el Empleo”, les Accions d’Orientació Informació i Recerca d’Ocupació, els Itineraris d’Inserció de la Renta Mínima, i, les Mesures Actives de la Renta Mínima d’Inserció.