Cursos de Formación

Oferta de Cursos de Formación de la Centro de Formación y Agencia de Colocación

Nombre Familia Área Inicio Fin Duración
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
20/07/2020 310 horas , 310 horas e-learning Ver curso
OFIMÁTICA - Para Inscribirse envia un correo a info@motivaccio.com o escribe mensaje a 673704159
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
22/07/2020 190 horas e-learning Ver curso
Comptabilitat bàsica
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla
23/07/2020 02/09/2020 40 horas e-learning Ver curso
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.
24/07/2020 Format Teleformació (consultar) Ver curso
Posicionament web SEO/SEM
- Conèixer què és SEO i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
16/06/2020 07/07/2020 60 horas online Ver curso
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.
12/03/2020 30/07/2020 470 horas presenciales Ver curso
COMERÇ ELECTRÒNIC + COMMUNITY MANAGER + POSICIONAMENT WEB SEO/SEM
COMERÇ ELECTRÒNIC: Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial. COMMUNITY MANAGER: Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball. POSICIONAMENT WEB SEO/SEM: Conèixer què és seo i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
10/03/2020 30/07/2020 155 horas presenciales Ver curso
ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ
Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolarizada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.
10/03/2020 16/07/2020 300 horas presenciales Ver curso
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
Realitzar operacions auxiliars en el montatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa d'aplicació vigent.
03/03/2020 07/08/2020 400 horas presenciales Ver curso
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d'intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l'articulació de processos comunitaris.
02/03/2020 10/08/2020 610 horas presenciales Ver curso