Cursos de Formación

Oferta de Cursos de Formación de la Centro de Formación y Agencia de Colocación

Nombre Familia Área Inicio Fin Duración
Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (Subvenvionat) info@motivaccio.com o WhatssApp 673704159
Objectius generals: - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentage que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentage. - Comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge. Objectius específics: - Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentage d'aquests alumnes. - Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge - Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge
24/09/2020 30h., 30 horas e-learning Ver curso
Comptabilitat bàsica (Subvencionat)
- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla
24/09/2020 40 horas e-learning Ver curso
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (Subvencionado)
Para inscribirse rellenar el siguiente cuestionario: https://forms.gle/Abx86st4SRVSbYEh7
01/10/2020 30 horas presenciales, 330 horas e-learning, 80 horas de prácticas en empresa Ver curso
OFIMÀTICA (Horario mañanas) Contactar: WhatssApp 673704159
Gestionar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
01/10/2020 190 horas presenciales Ver curso
CARRETILLERO según UNE (FRONTAL, RETRÀCTIL, TRANSPALET, APILADORA i RECULL COMANDES) - PRECIO: 100€ Enviar WhatsApp 673295516
Capacitar en els procediments de treball i en les normes de seguretat relatives al marc legislatiu d’aplicació en la utilització i l’ús del carretó elevador. Segons UNE 58451:2016.
09/10/2020 4 horas presenciales, 5 horas e-learning Ver curso
OFIMÁTICA (Horario tarde) Contactar: WhatssApp 673704159
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
15/10/2020 190 horas presenciales Ver curso
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (1.850€)
Atendre a persones depenents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estrategias dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantendre i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
20/10/2020 21/04/2021 300 horas presenciales, 70 horas e-learning Ver curso
CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: 8 Horas TARJETA PROFESIONAL DE LA CONTRUCCION.
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo. La formación duran 20 horas: dos días para la parte común (14 horas) + un día para la especialidad elegida (6 horas). Especialidades: Albañilería Ferrallado Encofrados Electricidad Fontanería Pintura Solados y alicatados Operadores de aparatos elevadores Operadores de vehículos de maquinaria y movimiento de tierras Operadores de equipos manuales Responsables de obra y técnicos de ejecución Administrativos Mandos intermedios Responsables de obra y técnicos de ejecución Etc...
29/10/2020 8 horas Ver curso
CURSO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 20 HORAS OFICIOS (HOMOLOGADO FLC)
Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo. La formación duran 20 horas: dos días para la parte común (14 horas) + un día para la especialidad elegida (6 horas). Especialidades: - Albañilería - Ferrallado - Encofrados - Electricidad - Fontanería - Pintura - Solados y alicatados - Operadores de aparatos elevadores - Operadores de vehículos de maquinaria y movimiento de tierras - Operadores de equipos manuales - Responsables de obra y técnicos de ejecución - Administrativos - Mandos intermedios - Responsables de obra y técnicos de ejecución - Etc...
30/10/2020 20 horas Ver curso
RECURSO PREVENTIVO 60 Horas - Basico PRL - (semipresencial)
Adquirir las competencias necesarias en relación a la prevención de riesgos laborales en trabajos donde actúen como recursos preventivos en la construcción. Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios, mandos intermedios y trabajadores en materia de PRL. Capacitar para la identificación de los riesgos específicos de la actividad y la determinación de las medidas de prevención a aplicar. Conocer los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección para minimizar los daños en caso de accidente. Permite la obtención de la tarjeta profesional del correspondiente sector.
11/11/2020 20 horas presenciales, 40 horas e-learning Ver curso
PERSONAL BRANDING Contactar: WhatssApp 673704159
Objectius generals - Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions. - Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral. - Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals. - Com millorar la creativitat
01/09/2020 22/09/2020 30 hores, 30 horas e-learning Ver curso
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística
21/07/2020 27/10/2020 310 horas , 310 horas e-learning Ver curso