MANIPULADOR DE ALIMENTOS - Precio: 30€

Inicio: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Volver a Cursos

Nombre


MANIPULADOR DE ALIMENTOS - Precio: 30€

Objetivo


- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. - Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. - Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influencia de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 30/12/2020 a (sin especificar)

Duración


6 horas e-learning

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Precio


30€

Contenido


1. Contaminació microbiana dels aliments
1.1 Vies d'accés
1.2 Factors facilitadors

2. Higiene del manipulador
2.1 Higiene corporal
2.2 Hàbits higiènics

3. Higiene del local
3.1 Pla de neteja
3.2 Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris.
3.3 Control de plagues

4.Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
4.1 Temperatura i temps en els procediments culinaris
4.2 Contaminació creuada
4.3 Abastament d'aigua
4.4 Emmagatzematge d'aliments
4.5 Residus
4.6 Transport i distribució d'aliments
4.7 Bones pràctiques laborals

5. Preparació culinària dels aliments
5.1 Verdures i fruites
5.2 Aliments congelats
5.3 Conserves i semiconserves
5.4 Aliments sensibles
5.5 Pastisseria

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

7. Marc normatiu higiènicosanitari