Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Inicio: miércoles, 12 de febrero de 2020

Volver a Cursos

Nombre


Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Código


Objetivo


Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 12/02/2020 a 15/07/2020

Duración


410 horas presenciales Format Teleformació (consultar)

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Contenido


- Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics
     - Muntatge de components i perifèrics microinformàtics 
     - Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics 

     - Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics 
- Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 h)
- Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 h)
- Formació Complementària
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals