Comptabilitat bàsica

Inicio: lunes, 18 de enero de 2021

Volver a Cursos

Nombre


Comptabilitat bàsica

Objetivo


- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics - Ensenyar-li els procediments tècniques generals - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet - Ensenyar-li determinats temes concrets d'aplicació generals - Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

Plazas


14

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 18/01/2021 a (sin especificar)

Duración


40 horas presenciales

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Contenido


1. El patrimoni
1.1 El Balanç de situació
1.2 Informació sobre la gestió
1.3 Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable
2.1 Els comptes i el Pla General de Comptabilitat 
2.2 Els llibres comptables
2.2.1 Diari
2.3 Teoria del càrrec i l'abonament

3. Tractament comptable de les existències
3.1 La problemàtica dels preus de cost i de vendes
3.2 Les operacions de compres i vendes
3.3 La periodificació d'existències
3.4 El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l'I.V.A
4.1 L'I.V.A com a impost sobre el consum final.
4.2 Definició de l'I.V.A
4.3 Meritament de l'I.V.A
4.4 Comptabilització de l'I.V.A

5. Amortitzacions 
5.1 Comcepte i necessitat de l'amortització
5.2 Comptabilització de les amortitzacions
5.3 Regulació Fiscal de les amortitzacions