Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines

Inicio: lunes, 18 de enero de 2021

Volver a Cursos

Nombre


Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines

Objetivo


Assistir en la gestió de despatxos i oficines professionals, i/o departaments de recursos humans, de forma proactiva, organitzant-ne la gestió administrativa i documental, i donant-li suport, i realitzar les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes.

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 18/01/2021 a (sin especificar)

Duración


40 horas presenciales, 740 horas e-learning

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Contenido


- Administració i gestió de les comunicacions de la direcció 
- Elaboració, tractament i presentació de documents de treball
• Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text 
• Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de representació gràfica de documents
• Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques 
- Gestió de sistemes d'informació i arxiu 
• Sistemes d'arxiu i classificació de documents 
• Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades
- Gestió de documentació jurídica i empresarial 
• Marc organitzatiu i normatiu de les administracions públiques i de la Unió Europea 
• Gestió de la documentació de constitució i de contractació de l'empresa 
- Gestió auxiliar de personal.
- Gestió operativa de tresoreria 
- Formació Complementària
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals