Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (Subvenvionat) info@motivaccio.com o WhatssApp 673704159

Inicio: jueves, 24 de septiembre de 2020

Volver a Cursos

Nombre


Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (Subvenvionat) info@motivaccio.com o WhatssApp 673704159

Código


Objetivo


Objectius generals: - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentage que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentage. - Comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge. Objectius específics: - Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentage d'aquests alumnes. - Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge - Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 24/09/2020 a (sin especificar)

Duración


30h., 30 horas e-learning

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Precio


TOTALMENT SUBVENCIONAT

Contenido


1. Fonaments del trastorn/trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament
1.1. Dislèxia
1.2. Discalcúli
1.3. Trastorn específic del llenguatge
1.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat - TDAH
2. Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades
2.1. L’atenció la diversitat com a marc general
3. Diagnòstic i avaluació psicoeducativa
3.1. La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu
3.2. L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes
3.3. La detecció de dificultats
4. Tractament i intervenció psicoeducativa
4.1. L’escola, el mestre i l’acció educativa
4.2. La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants
4.3. Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes
4.4. Les mesures de suport a l’aprenentatge