Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Inicio: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Volver a Cursos

Nombre


Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Objetivo


Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 30/12/2020 a (sin especificar)

Duración


470 horas presenciales

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACÓ

Contenido


- Tècniques administratives bàsiques d'oficina 
• Organització empresarial i de recursos humans 
• Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa
• Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial 
- Operacions bàsiques de comunicació
• Comunicació en les relacions professionals 
• Comunicació oral i escrita en l'empresa
- Reproducció i arxiu 
• Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic 
• Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic
- Formació Complementària
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals