NEUROLIDERATGE

Inicio: jueves, 21 de mayo de 2020

Volver a Cursos

Nombre


NEUROLIDERATGE

Objetivo


Objectius generals: - Conèixer el funcionament del cervell dels col.laboradors i col.laboradores d'un equip per tal d'assolir objectius diferencials i transformar a les persones a nivell professional i personal. Objectius específics: - Aprendre les bases cerebrals en les diferents funcions implicades en els equips (atenció i percepció, memòria, aprenentatge, creativitat, presa de decisions, gestió de conflictes…) - Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en la gestió i potenciació dels equips - Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en el propi autolideratge

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 21/05/2020 a 11/06/2020

Duración


30 hores e-learning

Organiza


MOTIVACCIO FORMACIO

Precio


Subvencionat

Contenido


  1. El lideratge en el s.XXI (característiques i necessitats) (10h)

1.1. Recursos neuronals desde el neurolideratge

  1. Introducció a les bases i estructures cerebrals implicades en el lideratge (10h)

2.1. La triada cerebral

2.1. Els lòbuls cerebrals i funcions diferenciades

2.3. Les neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors

2.4. Especialització hemisfèrica i deslocalització funcional

2.5. Predominància cerebral. Teoria de Benzinger i aplicació als membres de l'equip

  1. Aplicació pràctica del neurolideratge (10h)

3.1. Neuroaprenentatge i neuroplasticitat

3.1.1 Ones cerebrals associades a l'aprenentatge i potenciació de les mateixes

3.1.2 Les emocions, l'aprenentatge organitzatiu i l'hipocamp

3.1.3. Eines practiques per desenvolupar el neuroaprenentatge a la organització

3.2. La creativitat

3.2.1. Les bases cerebrals de la creativitat

3.2.2. El procés creatiu. Model C.R.E.A.T.E.S

3.2.3. Potenciació de la creativitat en l'equip des d'una vessant neuro

3.3. L'equilibri cerebral

3.3.1. Sincronització d'hemisferis cerebrals per assolir el benestar personal i professional, aplicació en els equips

3.3.2. Eines per sincronitzar els hemisferis

3.4. Millora del rendiment cerebral en els equips

3.4.1. Gestió de l'estrès, higiene del son, alimentació, exercici físic, aprenentatge cognitiu

3.4.2. La felicitat a l'empresa i les seves conseqüències a nivell cerebral

3.5. Les emocions i el neurolideratge

3.5.1. Reaccions químiques emocionals

3.5.2. Eines de gestió emocional fonamentades en les reaccions cerebrals

 

Metodologia d’impartició

Metodologia basada en un enfocament absolutament pràctic i participatiu. Si bé, hi haurà una part teòrica que doni suport a l’aprenentatge, aquest en gran mesura serà inductiu. Com que l’objectiu principal de l’aprenentatge és l’adquisició d’habilitats i no pas l’acumulació de coneixements, la metodologia utilitzada serà totalment activa i participativa, amb l’objectiu que els alumnes tinguin un aprenentatge més vivencial. Estarà bàsicament centrada en el desenvolupament de jocs de rol, que ha de permetre a l’alumne el desenvolupament de la seva capacitat creativa i resolutiva enfront de situacions figurades, que representin el màxim possible situacions similars a les que poden trobar-se en el seu lloc de treball.