Muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Inicio: martes, 26 de enero de 2021

Volver a Cursos

Nombre


Muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Objetivo


Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant-hi criteris de qualitat i actuant en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, i seguint instruccions i procediments establerts.

Plazas


15

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 26/01/2021 a (sin especificar)

Duración


370 horas presenciales

Organiza


MOTIVACCIÓ FORMACIÓ

Contenido


- Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics
     - Muntatge de components i perifèrics microinformàtics 
     - Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics 

     - Testeig i verificació d'equips i perifèrics microinformàtics 
- Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 h)
- Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 h)
- Formació Complementària
- Mòdul de pràctiques professionals no laborals